گروه منتظرین مهدی
نماز کلید بهشت است نمازمان را بخوانیم قبل از آنکه نمازمان را بخوانند
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


شاید این جمعه بیاید شاید
ازدوستان عزیزخواهشمنداست به غیرلینک های خودتون برای من لینک های تبلیغاتی ارسال نکنید
پشتیبانی سایت از ساعت 7 عصر الی 1 صبح

مدیر وبلاگ :admin
نظرسنجی
اگر جای مدیر وبلاگ بودید چه مطالبی بیشتر در وبلاگ ارسال میکردید با توجه با موضوعات موجود در وبلاگ
در دوران پیش از ظهور، شناخت حق از باطل و درست از نادرست دشوار مى گردد، و حد و مرز درست و نادرست خط مشیها و ایدئولوژیها مشخص ‍ نمى شود. معیارهاى اصلى و درست سعادت و تكامل یا فراموش مى گردد یا طبق سلیقه ها و آراء اشخاص تاءویل و تفسیر مى شود و افكار و اندیشه هاى واهى و بشرى به نام دین و راه خوشبختى خودنمایى مى كند.

امام صادق علیه السلام :

((...و راءیت القرآن قد خلق ، و احدث فیه ما لیس فیه ... و راءیت الدین بالراءى و عطل الكتاب و احكامه(4)...))

- (در دوران پیش از ظهور) قرآن را مى بینى كه متروك و كهنه شده است ، و چیزهایى را به آن بستند كه از قرآن نیست .... و دین را مى نگرى كه با آراء شخصى تفسیر شده است ، و كتاب خدا و قوانین آن تعطیل گردیده است.

پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله :

((...و ذلك عند ما تصیر الدنیا هرجا و مرجا، و یغار بعضهم على بعض ، فلا الكبیر یرحم الصغیر، ولا القوى یرحم الضعیف ، فحینئذ یاءذن الله له بالخروج(5).))

-...(غیبت ) در هنگامى است كه دنیا دچار آشفتگى مى گردد، و مردمان به یكدیگر مى تازند، نه بزرگسالان به خردسالان رحم مى كنند، و نه قدرتمندان بر ناتوانان ؛ در این هنگامه ها خداوند امام (غائب ) را اجازه خروج مى دهد.

پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله :

((...فعندها تلیهم اءقوام ... ولیطاؤ ن حرمتهم(6)...))

- در آن روزگاران (روزگار غیبت موعود علیه السلام ) مردمانى بیایند...كه حرمت و ارزش (افراد) را زیر پا نهند...

امام على علیه السلام :

((... فتاهم عارم ، و شائبهم آثم ، و عالمهم منافق ،...لایعظم صغیرهم كبیرهم ، و لایعول غنیهم فقیرهم(7)...))

-...جوانشان بدخو، پیرشان گناهكار، عالمشان منافق ....كوچكشان به سالخوردگان احترام نمى گذارد و توانگرشان از بینوایان دستگیرى نمى كند...

امام صادق علیه السلام :

((... و راءیت الصغیر یستحقر بالكبیر....و راءیت الجار یوذى جاره و لیس ‍ له مانع ...(8)))

-...جوانان و نوجوانان كهنسالان را تحقیر مى كنند... و همسایه ، همسایه را مى آزارد، و چیزى مانع او (در این آزار رسانى ) نیست ....

3- گسستن روابط خانوادگى

امام صادق علیه السلام :

((....و راءیت العقول قد ظهر، و استخف بالوالدین .... و راءیت الارحام قد تقطعت ...(9).))

-....نافرمانى و گستاخى (در برابر پدران و مادران ) آشكارا است ، و بى حرمتى نسبت به والدین رایج است .... پیوندهاى خانوادگى از هم گسسته است ....

4- انگیزه هاى غیر انسانى در روابط اجتماعى

امام على علیه السلام :

((....و تواخى الناس على الفجور و تهاجروا على الدین ، و تحابوا على الكذب ....و استعملت المودة باللسان و تشاجر الناس بالقلوب(10).))

-.... مردمان با انگیزه گناهكارى برادر مى شوند، و در راه دین از یكدیگر جدا مى گردند، دوستیها دروغین است ....و محبتها زبانى (و صورى ) و اختلافها و ناسازگاریها باطنى و درونى است .

5 - روابط سودجویانه و استثمارى

پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله :

((... فعندها تلیهم اقوام ان تكلموا قتلوهم و ان سكتوا استباحوهم لیستاءثرون بفیئهم(11)...))

-... در آخر الزمان اقوامى بر مسلمانان سیطره یابند كه تا لب به سخن گشایند آنان را بكشند و اگر لب فرو بندند (خون ) ایشان را مباح شمردند تا منابع درآمد آنان (و اموالشان ) را ویژه خویش سازند...

پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله :

((...فان كان فى ذلك الزمان ذئبا، والا اكلته الذئاب(12)...))

-....اگر مردمان در این زمانه گرگ (خصلت ) شدند (مى توانند در جامعه گرگان زندگى مى كنند) وگرنه گرگهاى دیگر آنها را خواهند خورد....

امام على علیه السلام :

((...و كان اهل ذلك الزمان ذئابا، و سلاطینه سباعا، و اوساطه اءكالا، و فقراؤ ه اموات(13)...))

-...مردمان آن زمان گرگند، و شاهانشان درنده و مردم متوسط (آن جامعه ها) طعمه (توانگران )، و بینوایانشان مردگانند...

امام باقر علیه السلام :

((....لا یقوم القائم علیه السلام الا على خوف شدید، و فتنة و بلاء یصیب الناس ... و اختلاف شدید بین الناس و تشتت فى دینهم ...حتى یتمنى التمنى الموت صباحا و مساء، من عظم ما یرى من كلب الناس و اكل بعضهم بعض(14)...))

- قائم علیه السلام رستاخیز نكند مگر در زمانى كه ترسهاى بزرگ پدید آید، و فتنه ها و گرفتاریها كه به مردم رسد... و اختلافهاى عمیق كه میان مردمان رخ دهد، و در دینشان تفرقه افتد،... از رنج و آزار فراوانى كه به مردم رسد و برخى دیگر را (بدرند و) بخورند، مردمان هر سپیده و شام آرزوى مرگ كنند...

امام صادق علیه السلام :

ورایت الرجل اذا مر به یوم ولم یكسب فیه الذنب العظیم ، من فجور او بخس مكیال او میزان او غشیان حرام ... كیبا حزینا یحسب ان ذلك الیوم علیه و ضیعة من عمره(15).

مردم را (در دوران پیش از ظهور) مى بینى كه اگر روزى گناهان بزرگى چون زشت كارى یا كاستن پیمانه و ترازو یا كار حرامى ... انجام نداده باشد افسرده و دلتنگ اند، و مى پندارند كه در این روز زیان كرده اند.

امام حسن عسكرى علیه السلام روابط استثمارى آن دوران را ترسیم فرموده است :

امام حسن عسكرى علیه السلام :

((....اغنیائهم یسرقون زاد الفقراء...(16)))

-...اغنیا و توانگران جامعه ارزاق (وسائل معیشتى و امكانات زندگى ) بینوایان را مى ربایند...

6- حاكمیت معیارهاى سرمایه دارى

سرمایه و پول در حد پرستش ارزشمند مى گردد، و خداوند گار مال پرستان و جامعه سرمایه دارى مى شود. كوششها و تلاشها نیز در این راستا و به منظور دستیابى به مال صورت مى گیرد.

پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله :

((....فوا عجبا لقوم الهتهم اموالهم(18)...))

-...شگفتا از مردمى كه اموالشان خدایشان است ...

امام صادق علیه السلام :

((...و راءیت الناس همهم بطونهم و فروجهم ، لابیالون بما اكلوا و بما نكحوا، و راءیت الدنیا مقبلة علیهم...(1)))

-... همه كوشش مردم صرف شكم و مسائل جنسى مى گردد، و در شكم و شهوت لاابالى و بیبا كند، و دنیا به آنان روى آورده است ...

امام على علیه السلام :

((...فتوقعوا من ادبار اموركم ....ذالك حیث تسكرون من غیر شراب ، بل من النعمة و النعیم(2)...))

-.... انتظار داشته باشید كه كارها (و نظام اجتماعتان ) به عقب باز گردد... و آن هنگامى است كه بدون شراب خوارى مست شوید، یعنى از پولها و نعمتهاى زیاد...

پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله :

((...یابن مسعود! یتفاضلون باحسابهم و اموالهم(3)...))

-...(مردم آخر الزمان ) برترى را در خانواده ها و سرمایه ها مى دانند...

امام صادق علیه السلام :

((...و راءیت صاحب المال اعز من المؤ من(4)...))

-...ثروتمندان را مى بینى كه از مؤ منان عزیزترند...

امام صادق علیه السلام :

((...و راءیت الناس مع من غلب ...و راءیت الخلق والمجالس لا یتابعون الا الاغنیاء...))

-...مردم همراه قدرتهاى غالبند (چه سیاسى و چه اقتصادى )...و مردم و مجلسها و جمعیتها همه دنباله رو سرمایه دارانند.

امام صادق علیه السلام :

((... و راءیت الربا ظاهرا لا یعیر...(5)))

-.... مى نگرى كه آشكارا ربا مى خورند و كسى ربا خوار را توبیخ نمى كند...

پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله :

((....حتى ترون الحرام مغنما و الزكاة مغرم(6)... ))

-.....(روزگار رو به فساد مى رود) تا جایى كه مى بینى (كسب ) حرام غنیمت و سود شمرده مى شود، و پرداختن زكات زیان و خسارت ...

امام صادق علیه السلام :

((...و راءیت الرجل عنده المال الكثیر لم یزكه منذ ملكه(7)...))

....مردم را مى بینى كه ثروت زیاد دارند و از آغاز ثروتمند شدن زكات نپرداخته اند....

امام صادق علیه السلام :

((....و راءیت الصدقة بالشفاعة ، لا یراد بها وجه الله و تعطى لطلب الناس(8)...))

-... مى نگرى كه كار خیر و اعطاء مال با وساطت (و پارتى بازى ) انجام مى شود، و براى خدا نیست بلكه براى جذب مردم است ...

امام صادق علیه السلام :

((....و راءیت الرجل ینفق الكثیر فى غیر طاعة الله ، و یمنع الیسیر فى طاعة الله(9). ))

-....مى نگرى كه در راه دنیا بخششهاى فراوان مى كنند، و در راه خدا از دادن اندكى دریغ دارند.

ز - سرمایه گذارى براى مبارزه با حق

امام صادق علیه السلام :

((...و راءیت العظیم من المال ینفق فى سخط الله ...(11)))

-...مى نگرى كه مالهاى فراوان در راههایى صرف مى شود كه موجب خشم و غضب الهى است ....

پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله :

((....بینون الدور و یشیدون القصور و یزخرفون المساجد لیست همتهم الا الدنیا...(12)))

-....(اغنیا و تكاثر طالبان ) خانه ها مى سازند و كاخها برافراشته مى دارند، مساجد را غرق در تجمل مى كنند، و انگیزه اى جز دنیا (و مادیات ) ندارند....

امام صادق علیه السلام :

((....و راءیت الولایة قبالة لمن زاد(13).))

-....(در دوران آخرالزمان ) مى نگرى كه ولایت (پستهاى استاندارى و....) را به كسانى مى دهند كه حق حساب بیشترى مى پردازند.

امام صادق علیه السلام مى گوید: ((اى یزیدون فى المال و یشترون الوالایات )): مال زیادترى مى دهند و پستها را مى خزند)).

امام على علیه السلام :

((...ذلك حیث تكون ضربة السیف على المؤ من اهون من الدرهم من حله ...(14)))

-....(ظهور) هنگامى رخ مى نماید كه (جامعه به این پایه از فساد برسد كه اگر) شمشیر بر سر مؤ من فرود آید آسانتر است از كسب یك درهم از حلال امام صادق علیه السلام :

((...و راءیت طالب الحلال یذم و یعیر، و طالب الحرام یمدح و یعظم(15)...))

-...(در دوران پیش از ظهور) مى نگرى كسانى كه به كسب و كار از راه حلال دست مى زنند نكوهش و سرزنش مى شوند، و آنان كه از راه حرام مى روند مى روند ستایش مى گردند و بزرگ و مورد احترامند...

پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله :

((یابن مسعود اعلم انهم یرون المعروف منكرا والمنكر معروفا ففى ذللك یطبع الله على قلوبهم فلا یكون فیهم الشاهد بالحق و لا القوامون بالقسط(16)...))

- اى ابن مسعود! بدان كه مردم (در آخر الزمان ) معروف را منكر و منكر و زشت را معروف و نیك پندارند. در این روزگار است كه دلهاى ایشان مهر مى خورد(17)، و در میانشان نه شاهد حقى یافت مى شود، و نه برپا دارندگان عدالت ...

((...لیست همتهم الا الدنیا عاكفون علیها معتمدون فیها، الهتهم بطونهم ...جعل دینه هواه و الهه بطنه ، كل ما اشتهى من الحلال و الحرام لم یمتنع منه ... محارییهم نساؤ هم ، و شرفهم الدراهم و الدانانیر، و همتهم بطونهم ؛ اولئك (هم ) شر الاشرار، الفتنه منهم والیهم تعود...اجسادهم لاتشبع و قلوبهم لاتخشع ....یابن مسعود!...فمن ادرك ذلك الزمان (ممن یظهر) من اعقابكم فلا یسلم علیهم فى نادیهم و لا یشیع جنائزهم و لا یعود مرضاهم فانهم یستنون بسنتكم و یظهرون بدعواكم و یخالفون افعالكم فیموتون على غیر ملتكم ؛ اولئك لیسوا منى و لست منهم .

یابن مسعود! اولئك یظهرون الحرص الفاحش و الحسد الظاهر و یقطعون الارحام و یزهدون فى الخیر(18).))

-...آن مردم (در آخر الزمان ) جز به دنیا (و مادیات ) نمى اندیشند، و دامن دنیا غنوده اند، و به آن تكیه داده اند. خدایشان شكمهایشان است ...

هواپرست و شكم پرستند. هر چه میل داشتند، حلال بود یا حرام ، باكى ندارند، زنانشان قبله آنها است ، شرافت و ارزش خود را در پول و سرمایه مى دانند. براى شكمهاشان تلاش مى كنند، اینان ، (خود) بدترین اشرارند، فتنه ها (آشوبها) از دامن آنان بر مى خیزد (و به دیگر سویهاى جامعه سرایت مى كند) و بدانان باز مى گردد....بدنهاشان سیر نمى شود، و دلهاشان فروتن نمى گردد.

این ابن مسعود....كسانى از نسل شما كه این زمانه (ناهنجار) را درك كنند، در اجتماعات به آنان سلام نكنند، به تشییع جنازه شان نروند از بیمارانشان عیادت نكنند، زیرا كه این مردم در ظاهر به دین شما پاى بندند و آیین شما را آشكار مى سازند، لیكن با رفتار شما مخالفند، و با اعتقاد به دین شما نمى میرند. این (گونه ) مردم از (امت ) من نیستند، و من از آنان نیستم (پیغمبر آنان نیستم ) اى ابن مسعود! ایشان حرص و آز فراوانى از خود بروز مى دهند، و حسد مى ورزند. از خاندان و رحم (بر سر مسائل مادى ) مى برند، و دست به كارهاى خیر نمى زنند.

منابع :

(4) بحار52/256- 260

(5) بحار52/380

(6) منتخب الاثر/433.

(7) بحار52/256 - 260.

(8) بحار52/256 - 260.

(9) بحار52/256 - 260

(10) نهج البلاغه /324

(11) منتخب الاثر/432

(12) مكارم الاخلاق /527

(13) نهج البلاغه /324.

(14) غیبت نعمانى /235

(15) بحار52/259.

(16) مستدرك الوسائل 2/322

(18) بحار52/263

 

(1) بحار52/260

(2) منتخب الاثر/314

(3) مكارم الاخلاق /529

(4)  3 و 4. ((منتخب الاثر)) /429 و 431.

(5) منتخب الاثر/429

(6) بحار52/263

(7) منتخب الاثر/430.

(8) بحار52/260.

(9) بحار52/259.

(11) بحار52/257

(12) مكارم الاخلاق /526

(13) بحار52/257

(14) منتخب الاثر/314

(15) بحار52/258

(16) مكارم الاخلاق /529

(17) یعنى احساست الهى و فضیلت دوستانه را از دست مى دهند

(18) مكارم الاخلاق /526 و 527.

(19) نمونه خیلى روشن آن سقوط ماركسیسم و واژگونى نظامهاى سوسیالیستى است .

نوع مطلب : مهدویت، 
برچسب ها : ظهور،
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 22 بهمن 1393
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
پیج رنک سایت montazeren.ir/
چاپ این صفحهدر این وبلاگ
در كل اینترنت
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات