گروه منتظرین مهدی
نماز کلید بهشت است نمازمان را بخوانیم قبل از آنکه نمازمان را بخوانند
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


شاید این جمعه بیاید شاید
ازدوستان عزیزخواهشمنداست به غیرلینک های خودتون برای من لینک های تبلیغاتی ارسال نکنید
پشتیبانی سایت از ساعت 7 عصر الی 1 صبح

مدیر وبلاگ :admin
نظرسنجی
اگر جای مدیر وبلاگ بودید چه مطالبی بیشتر در وبلاگ ارسال میکردید با توجه با موضوعات موجود در وبلاگ
نماز :مهمترین اعمال دینی و رکن واساس و ستون دین است ،و در روایات است که در روز  قیامت اول به بررسی نماز انسان میپردازند،اگر مورد قبول واقع شد سایر عبادات هم (در صورت واجب الشرایط قبول بودن )پذیرفته میشود،و اگر نماز انسان در بارگاه خداوند مقبول واقع نشود،سایر عبادات هم رد میشود.نماز بهترین اعمال نزد خداوند ،و آخرین وصیت تمامی پیامبران بوده است.

بعد از معرفت وشناخت،مهمتین وبا ارزش ترین چیز ها نماز است.و بهترین عملی که بنده را به خداوند نزدیک میکند نماز است.و نماز به انسان نوعی مصونیّت میبخشد واو را از ارتکاب به گناه و معصیت وبدی باز میدارد.

کسیکه نماز را ترک کند از اهل آتش است،و اگر از روی بی اعتقادی به آن وندانستن آن از اعمال ضروری دین آنرا ترک کند کافر است.

هر کس نماز بخواند وآنرا سبک بشمارد ،کارهای دیگر خود رابر نماز مقدم نماید،به آداب نماز اهمیت ندهد،وبه طور کلی به آن بی توجهی بنماید ،مورد شفاعت پیامبر وامامان در قیامت قرار نمیگرد ،ودر دنیا به بلا های بسیاری گرفتار میشود .

 

نماز :مهمترین اعمال دینی و رکن واساس و ستون دین است ،و در روایات است که در روز  قیامت اول به بررسی نماز انسان میپردازند،اگر مورد قبول واقع شد سایر عبادات هم (در صورت واجب الشرایط قبول بودن )پذیرفته میشود،و اگر نماز انسان در بارگاه خداوند مقبول واقع نشود،سایر عبادات هم رد میشود.نماز بهترین اعمال نزد خداوند ،و آخرین وصیت تمامی پیامبران بوده است.

بعد از معرفت وشناخت،مهمتین وبا ارزش ترین چیز ها نماز است.و بهترین عملی که بنده را به خداوند نزدیک میکند نماز است.و نماز به انسان نوعی مصونیّت میبخشد واو را از ارتکاب به گناه و معصیت وبدی باز میدارد.

کسیکه نماز را ترک کند از اهل آتش است،و اگر از روی بی اعتقادی به آن وندانستن آن از اعمال ضروری دین آنرا ترک کند کافر است.

هر کس نماز بخواند وآنرا سبک بشمارد ،کارهای دیگر خود رابر نماز مقدم نماید،به آداب نماز اهمیت ندهد،وبه طور کلی به آن بی توجهی بنماید ،مورد شفاعت پیامبر وامامان در قیامت قرار نمیگرد ،ودر دنیا به بلا های بسیاری گرفتار میشود .

 

مقدمات نماز

وضو

قبل از نماز وضو میگیریم و با چهره ای شاداب آماده ی نماز میشویم .

وضو باعث پاکی بدنو صفای روح و روشنی دل میشود.

کیفیت انجام وضو به ترتیب زیر میباشد:

۱.نیت

ابتدا نیت میکنیم یعنی به قصد اطاعت از فرمان خدا وضو میگیریم.البته قبل از وضو گرفتن مستحب است دست های خود را تا مچ بشوییم.

۲.شستن صورت

پس از نیت صورت را از بالا به پایین از جایی که موی سر روییده است تا چانه میشوییم.

 ۳.شستن دست راست

دست راست را از آرنج تا نوک انگشتان،از بالا به پایین میشوییم.

۴.شستن دست چپ

بعد از شستن دست راست،دست چپ را مانند دت راست میشوییم.

۵.مسح سر

پس از شستن صورت ودستها،با رطوبتی که بر دست مانده است روی سر را مسح میکنیم.یعنی دست راست را روی سر گذاشته کمی به جلو میکشیم.

۶.مسح پا

پس از مسح سر،پای راست را از نوک انگشت تا آخر روی پا مسح میکنیم .بعد از پای راست ،پای چپ را مسح میکنیم و با ای عمل وضو تمام میشود.

وضوی جبیره

اگر دست یا صورت زخم باشد بطوری که آب برای آن ضرر داشته باشد ،باید پارچه پاک یا چیز دیگری مثل چسب بر آن بگذاریمو هنگام شستن سایر جاها ،بر آن قسمت،تنها دست تر بکشیم.

 

غسل

یکی از کارهای مستحب در روز جمعه وقبل از اذان ظهر شستشوی مخصوصی به نام غسل جمعه است که از پاداش و ثواب بسیاری برخورد است.

غسل را به دو صورت میتوان انجام داد :

 غسل ارتماسی.غسل ترتیبی

در غسل ارتماسی به نیت غسل ،تمام بدن را به یک باره در آب فرو برده میشود.

در غسل ترتیبی ،اول سروگردن ،بعد نیمه راست بدن و سپس نیمه ی چپ بدن را شسته میشود.

در انجام غسل همانند وضو باید نیت نمود .

یعنی غسل را برای انجام  اطاعت از دستور خداوند انجام میدهیم.

 

تیمم

اگر به اندازه ی کافی آب برای وضو یا غسل وجود نداشته باشد،یا آب برای بدن ضرر داشته با شد و یا برای انجام وضو وغسل وقت کافی نباشد و...باید به جای وضو یا غسل ،تیمم کنیم.

آیا شما دوستان خوب میدانید چگونه باید تیمم کرد ؟

1.نیت وزدن کف دستها بر زمین

به قصد اطاعت از فرمان خدا ،ابتدا کف دو دست را بر خاک پاک میزنیم .

2.کشیدن دستها بر پیشانی

کف دستها را به تمام پیشانی و دو طرف آن از محل روییدن مو تا ابروها و بالای بینی میکشیم.

3.کشیدن دست چپ به دست راست

کف دست چپ را به تمام پشت دست راست از برآمدگی موچ تا نوک انگشتان میکشیم.

4.کشیدن دست راست به دست چپ

بعد از آن دست راست را به تمام پشت دست چپ از برآمدگی مج تا نوک انگشتان میکشیم.

 

 لباس نمازگزار

شما نمازگزان جوان گرامی ،برای دیدار مهربانترین موجودات حاضر شده اید.امامان ما برای نمازشان لباس مخصوص داشته اند.لباس نمازگزار باید پاک و مباح باشد،یعنی متعلق به خودش باشد ویا اگر متعلق به شخص دیگری است با اجازه و رضایت صاحبش آنرا بپوشد .زنان ودختران باید در نماز ،تمام بدنشان را پوشانده باشند،ولی پوشاندن صورت و دستها وپاها تا مچ لازم نیست ،ولی اگر نامحرمی آنها را میبیند،پاها را نیز باید بپوشانند.

 

مکان نماز گزار

مکان نمازگزار باید مباح باشد یعنی یا از خودش باشد یا اگر از دیگری است با اجازه و رضایت صاحبش باشد.همچنین جایی که پیشانی را بر روی آن قرار میدهیم باید پاک باشد.

جای پیشانی،زانوها ونوک انگشتان پا،نباید بیش از چهار انگشت بسته ،پست وبلند باشد وبهتر است بر روی زمین هموار نماز بخواند. بهترین مکان برای نما خواندن ،مسجد است.مومن در مسجد مانند ماهی درآب استو در آن آرامش پیدا میکند.

نماز جماعت

اگر نمازهر چند مختصر وبا تاخیر به جماعت خوانده شود،به مراتب بیشتر از نمازی که به تنهایی ،هر چند طولانی و در اول وقت خوانده شود ثواب و ارزش دارد.

چگونه در نماز جماعت شرکت کنیم؟

1.وارد صف میشویم ودر جایی می استیم که بین ما وصف جلو یا کسی که طرف راست و چپ ما ایستاده است بیشتر از یک گام فاصله نباشد.

2.بعد از نیت با گفتن تکبیره الاحرام ((الله اکبر))وارد نماز میشویم.

3.بعد از تکبیره الاحرام ساکت می ایستیم تا امام جماعت حمد و سوره را بخواند.در نماز جماعت قرائت به عهده ی امام جماعت است وما در رکعت اول و دوم ،حمد و. سوره را نمیخوانیم.

4.همزمان با امام جماعت به رکوع وسجده میرویم و قنوت و تشهد را انجام میدهیم  و همه جملات رکوع وسجده و تسبیحات اربعه و تشهد و سلام را همراه امام جماعت میخوانیم واز کارهای او پیروی میکنیم.

5.در هر رکعت اگر خواستیم اقتدا کنیم باید توجه داشته باشیم که معمولا در دو حالت میتوان به نماز جماعت پیوست:

الف:وقتی امام جماعت مشغول قرائت حمد وسوره یا قنوت باشد.

ب:وقتی که امام جماعت در رکوع است(واگرتنها به رکوع امام جماعت هم برسیم یک رکعت به حساب میاید.)

 

 مبطلات نماز

از آغاز تا پایان نماز باید از کارهایی که نماز را باطل میکند بپرهیزیم از جمله :

1.خوردن وآشامیدن

2.روی از قبله برگردانیدن

3.سخن گفتن

4.خندیدن

5.گریه کردن

6.کم وزیاد شدن واجبات نماز از روی عمد.

7.کم و زیاد شدن ارکان نماز از روی عمد و فراموشی.

 منابع:فروع کافی :۳/۲۶۶. بحارالانوار۱۰:/۳۶۹.وسائل الشیعه:۳/۲۶.

نوع مطلب : احکام شرعی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 1 بهمن 1392

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
پیج رنک سایت montazeren.ir/
چاپ این صفحهدر این وبلاگ
در كل اینترنت
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات